Komendy GM

Komendy Opis Przykład
/GM hasło Włącza lub wyłącza tryb GM /gm mojetajnehaslo
/SETMYSKILL Numer ID/nazwa umiejętności
Dodaje wartość do określonej umiejętności, od 0-100
/setmyskill 32 10
/setmyskill "scale armors" 60
/setmyskill prospecting 20
/SETMYSTAT ID statystyki
Wartość statystyki
ID = 0…4, wartość = 0..110
0 = Siła, 1 = Zwinność, 2 = Siła Woli, 3 = Intelekt, 4 = Organizm
/setmystat 2 60
/setmystat 0 72
/WEATHER Słonecznie/Pochmurnie/Deszcz/Śnieg
Fair/Cloudy/Shower/Snowy
Ustawia system pogody na serwerze u wszystkich graczy.
/WEATHER FAIR
/WEATHER Shower
/ADD ID/Nazwa, ilość [jakość][wytrzymałość]
Dodaje wybrany przedmiot do ekwipunku
Lista przedmiotów
/add 427 10 50 (dodaje 10 skór jakości 50)
/add falchion 1 80 5000 (dodaje 1 Miecz jakości 80 i wytrzymałości 50)
/add "hardwood board" 100 10 (dodaje 100 twardych desek jakości 10)
/ANIMAL Nazwa [jakość]
Tworzy wybrane zwierzę
Nazwy zwierząt:
AurochsBullData, AurochsCowData, BoarData, SowData, WolfData, MuttonData, MooseData, HindData, HareData, GrouseData, DeerMaleData, BearData, WildhorseData
F8 Przełącza w tryb kamery
Shift + 1,2,3,4,5,6 – zmienia prędkość kamery
Shift + 8,9,0 – zmienia kierunek ruchu i obracania kamery
E i Q – poruszanie kamerą w górę i dół
 
F7 Tworzy gracza na pozycji kamery  
/COMPLETE (lub "B" na klawiaturze)
Kończy budowę wybranego budynku lub obiektu
 
/DELOBJ (lub "N" na klawiaturze)
Usuwa wybrany budynek lub obiekt
 
/REAGENTS Dodaje wszystkie możliwe odczynniki do alchemii  
/ALIGNMENT -1000…1000
Ustawia reputacje swojej postaci
 
/GROW Rośliny rosną na danej części terenu, jakby minął 1 dzień wzrostu. Trzeba użyć tej komendy 4 razy aby zobaczyć zmiany we wzroście upraw.  
/REMOVEEFFECTS Usuwa wszystkie aktywne efekty  
/CRIMINAL Czas w sekundach
Ustawia na siebie status przestępcy
 
/SUICIDE Popełniasz samobójstwo  
/WC FINISH Kończy czas pracy zbiornika roboczego (np. ramy do suszenia)  
/CLAIM UP Wybrany monument zostanie ulepszony  
/CLAIM DOWN Wybrany monument zostanie zniszczony  
/JHFORCEON Wymusza rozpoczęcie JH, które trwa cały czas  
/JHFORCEOFF Wymusza zakończenie JH, pomija tego dnia zaplanowane wcześniej JH  
/HEALSELF W pełni przywraca twarde i miękkie HP  
/DECREASEHPDMG 0 Wyłącza możliwość otrzymywania obrażeń  
/DECREASEHPDMG 1 Włącza możliwość otrzymywania obrażeń  
/ADDWEAPONS Dodaje wszystkie bronie do ekwipunku (jakość = 40)  
/ADDTOOLS Dodaje wszystkie narzędzia do ekwipunku (jakość = 40)  
/ADDARMOR Dodaje wszystkie zbroje do ekwipunku (jakość = 40)  
/ADDRESOURCES Dodaje wszystkie surowce do ekwipunku (jakość = 40)  
/TPTOPLAYER (Imię gracza) Teleportuje bezpośrednio nad pozycję wybranego gracza  
/SETPLAYERSKILL ID/Nazwa umiejętności +- wartość
Dodaje lub odejmuje wartość umiejętności wybranego gracza, wartość = -100…100
 
/INVUL Przyznaje niezniszczalność GM  
/JT GM Pozwala GM skakać po pewnych częściach każdego terenu  

 

Umiejętności

 

Rzemieślnicze

Rzemieślnik
(Artisan)
1

Górnictwo
(Mining)
2

Wytapianie
(Smelting)
3

Kowalstwo
(Forging)
4

Płatnerstwo
(Armorsmithing)
5

Leśnictwo
(Forestry)
6

Konserwacja budynków
(Building Mainntain)
7

Stolarstwo
(Carpentry)
8

Fleczerstwo
(Bowcraft)
9

Inżynieria wojskowa
(Warfare engineering)
10

Przyrodnictwo
(Nature's Lore)
11

Zielarstwo
(Herbalism)
12

Piwowarstwo
(Brewing)
13

Uzdrawianie
(Healing)
14

Alchemia
(Alchemy)
15

Kopanie
(Digging)
16

Obróbka materiałów
(Materials Preperation)
17

Budownictwo
(Construction)
18

Murarstwo
(Masonry)
19

Architektura
(Architecture)
20

Rolnictwo
(Farming)
21

Hodowla
(Animal lore)
22

Oprawianie zwierząt
(Procuration)
23

Gotowanie
(Cooking)
24

Krawiectwo
(Tailoring)
25

Szkolenie konia bojowego
(Warhorse training)
26

Poszukiwanie metali szlachetnych
(Precious Prospecting)
31

Zaawansowane rolnictwo
(Advanced Farming)
32

Łowiectwo
(Hunting)
51

Biżuteria
(Jewelry)
52

 

Bojowe

Kawalerzysta
(Cavalryman)
28

Rycerz
(Knight)
29

Lansjer
(Lancer)
30

Milicjant
(Militia)
33

Włócznik
(Spearman)
34

Strażnik
(Guard)
35

Piechur
(Footman)
36

Szermierz
(Swordsman)
38

Huskarl
(Huscarl)
40

Napastnik
(Assaulter)
43

Szturmowiec
(Vanguard)
44

Berserk
(Berserker)
45

Procarz
(Slinger)
47

Łucznik
(Archer)
48

Strzelec
(Ranger)
49

Jednostka i formacje
(Unit and formation)
56

Konserwacja sprzętu
(Equipment maintain)
57

Przetrwanie w walce
(Battle Survival)
58

Wyburzanie
(Demolition)
59
 

 

Dodatkowe

Sztuka
(Arts)
53

Pobożność
(Piety)
54

Nauczanie
(Mentoring)
55

Ruch
(Movement)
61

Podstawowe czynności
(General actions)
62

Jazda konna
(Horseback riding)
63

Pływanie
(Swimming)
64

Autorytet
(Authority)
65