Teamspeak

Zapraszamy do korzystania z przestrzeni komunikacyjnej jaką staramy się zapewnić graczom LiF wchodząc na IP Teamspeaka: ts3.xenotavern.com